KRISTIJAN MATIJAŠEVIĆ

Kristijan je direktor marketinga Coca-Cole Adria odgovoran za portfelj brenda u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Sloveniji.

Kristijan je na početku karijere osam godina proveo u marketinškoj agenciji kao voditelj klijenta odgovoran za cijeli portfelj tvrtke The Coca-Cola Company, ali je također vodio marketinške timove u različitim industrijama kao što su bankarstvo i telekomunikacije. Nakon godina provedenih u agencijama pridružio se Hrvatskom Telekomu (dio grupacije Deutsche Telekom) kao voditelj marketinških komunikacija, između ostaloga na marketinškoj komunikaciji suvremenih tehnoloških rješenja u okviru poslovne jedinice koja obuhvaća 10 zemalja. Kristijan je magistar znanosti u području marketinškog menadžmenta s prepoznatom sposobnošću konceptualizacije i primjene kratkoročnih i dugoročnih marketinških strategija i komunikacija, snažnom strašću za uspjehom i poduzetnim stavom. Na Digital Takeover konferenciji Kristijan sudjeluje na 1na1 intervjuu “Influence is not a tactic, it's a strategy”. Jasno je kako je digitalno okruženje promijenilo brojne odnose u društvu, a među onima na koje je ponajviše utjecalo svakako je odnos potrošača prema izvorima kojima vjeruje prilikom stvaranja povjerenja u brend i odluke pri kupnji. Među mnogim novim rješenjima kojima se oglašivači okreću kako bi se na učinkovitiji način obratili svojim potrošačima i stvorili povjerenje svakako se ističe influencer marketing. Zašto? Odgovor je jednostavan. Zbog vjerodostojnosti izvora, dosega i utjecaja koji poruka može ostvariti marketingašima je posebno privlačan, a najuspješnije kompanije shvatile su kako je influencer marketing jedan od najboljih načina komunikacije s generacijom Z i Y koje na drugačiji način konzumiraju sadržaj – uvijek su online, lako se prilagođavaju novim formatima i diktiraju njihov razvoj, tehnološke novotarije za ove su generacije svakodnevica, a najviše se oslanjaju na preporuku prijatelja i influencera. U intervjuu 1na1 odgovorit će se na pitanja kako prepoznati influencera koji će na najbolji mogući način promovirati vrijednosti brenda i stvoriti uspješnu priču, koji su benefiti kompanije (ROI) te kako iskoristiti najbolje od influence scene, ali i zašto video prodaje najbolje? Saznaj više o Kristijanu Matijaševiću
Kupi kotizaciju!
Predavači