Jasmina Ranilović

Dr.sc., znanstveni suradnik

Jasmina Ranilović ima više od 26 godina radnog iskustva u području kontrole kvalitete, regulatornih poslova, istraživanju i razvoju, na operativnim i managerskim pozicijama u prehrambenoj industriji. Po struci prehrambeni inženjer, 2008. godine doktorira u području nutricionizma. Od 2009. postaje vanjski suradnik na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, studiju Nutricionizam, gdje je 2016. izabrana u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

Od 2012. godine radi kao direktorica sektora Istraživanja i razvoj Podravke. Interesi su joj fokusirani na istraživanja i inovacije u području primjene novih tehnologija u proizvodnji hrane, održivi razvoj i ponašanje potrošača. Kontinuirano objavljuje znanstvene i stručne radove iz tog područja.

Preuzmite ulaznicu
Predavači
Preuzmite besplatnu ulaznicu i pratite program Digital Takeovera