Ivan Bartulović

Član Uprave za ljudske resurse, Hrvatski Telekom

Ivan Bartulović rođen je 1981. godine. Diplomirao je poslovnu ekonomiju i magistrirao financijski menadžment na Ekonomskom Fakultetu Sveučilišta u Splitu. MBA studij završava 2016. na HHL Leipzig Graduate School of Management u Njemačkoj te iste godine i na poslovnoj školi EADA u Španjolskoj. Tijekom MBA-a studirao je i na Sveučilištima Georgetown u SAD-u te Lingnan u Kini. Dodatno se usavršavao na poslovnoj školi Harvard gdje se specijalizirao u području upravljanja poslovnim transformacijama.

Karijeru započinje 2004. godine u PBZ-u, 2010. godine postaje član Uprave i izvršni direktor za strateško upravljanje ljudskim potencijalima u CEMEX grupi, a 2016. godine u A1 Grupi preuzima funkciju člana Leadership tima i glavnog direktora za ljudske potencijale i korporativne komunikacije.

Od 2019.godine obnaša funkciju člana Uprave za ljudske resurse u Hrvatskom Telekomu.

Preuzmite ulaznicu
Predavači
Preuzmite besplatnu ulaznicu i pratite program Digital Takeovera