Andrej Grubišić

Partner u Grubišić & Partneri

Andrej je karijeru započeo 2002. u SAD-u na poslovima financijskog analitičara u kompaniji Sodexho Inc. 2003. godine dolazi u Hrvatski Telekom na poziciju asistenta u uredu člana Uprave za financije gdje je zadužen za poslove riznice i korporativnih financija, nakon čega prelazi u odjel strategije gdje upravlja procesom strateškog planiranja za sve članice T-HT grupe.

2007. godine postaje član uprave društva za upravljanje investicijskim fondovima Platinum Invest čiji je suvlasnik do kraja 2008. kad prodaje svoj udjel i prelazi na mjesto direktora korporativnih financija unutar Erste Grupe zadužen za hrvatsko tržište s fokusom na projekte spajanja i preuzimanja, dokapitalizacije i financijska restrukturiranja.

Početkom 2010. osniva tvrku za financijsko savjetovanje specijaliziranu za korporativne financije – Grubišić & Partneri. Andrej je zadužen za originaciju, konceptualno postavljanje projekta, nadzor i koordinaciju egzekucije, kontrolu kvalitete, savjetovanje klijenata i osiguranje svih preduvjeta za zatvaranje transakcijskih procesa.

Od 2004. do 2018. je bio profesor na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta na dodiplomskom i MBA studiju, a od 2017. je predavač na Luxemburg School of Business.Andrej je magistrirao poslovne financije na sveučilištu Webster u St. Louisu (SAD) 2003. godine, a doktorirao 2007. na Business School Lausanne u Švicarskoj.  Pohađao je executive education programe na Harvardu i London Business School.

Preuzmite ulaznicu
Predavači
Preuzmite besplatnu ulaznicu i pratite program Digital Takeovera