Direktorica marketinga Addiko Grupe

Maja Čulig

Maja Čulig
Maja Čulig, obnaša dužnost direktorice marketinga Addiko Grupe za Srednju i Jugoistočnu Europu te je zadužena za strategiju i marketinšku komunikaciju, digitalni marketing i razvoj branda. Addiko banka je prošla sustavan proces rebrandinga i repozicioniranja etablirajući se pritom u vrlo kratkom razdoblju kao moderna, inovativna i digitalno napredna te profitabilna banka. Marketing i digitalna transformacija imali su jednu od ključnih uloga u tom zahtjevnom procesu.

Maja ima više od 15 godina iskustva u marketingu različitih industrija, vodeći projekte koji su osvojili više Effie nagrada za marketinšku učinkovitost, a sudjelovala je i u izboru novog krovnog koncepta Hrvatske turističke zajednice za pozicioniranje Hrvatske kao turističke destinacije, te predsjedala Effie žirijem 2014. godine, dok je trenutno na čelu Odbor za tržišne komunikacije pri Hrvatskoj udruzi banaka.

Magistrirala je ‘Upravljanje marketinškom komunikacijom’ na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu te izlagala na brojnim konferencijama na temu digitalnog marketinga i komunikacije.
Tečno priča hrvatski, engleski i većinu jezika Jugoistočne Europe, ali se muči sa švedskim.

Na Digital Takeover konferenciju Maja Čulig dolazi kao jedna od sudionica panela u čijem će fokusu biti liderice u digitalnoj transformaciji. Digitalna transformacija koja sa sobom donosi inovaciju kao jedno od osnovnih načela cijelog procesa nastavlja unositi disrupciju na području brojnih industrija današnjice. Brzina prilagodbe na nove tehnologije i njihova primjena u poslovnim procesima postaju od presudne važnosti za poslovni uspjeh. Upravljanje resursima i procesima, nova kultura upravljanja i inovativni digitalni mindset su „must“.

O tome na koji način se su prilagodile svoju kulturu upravljanja unutar organizacija i kako se uspješno nose s digitalnom transformacijom govorit će nam liderice iz prve ruke. IT-sektor koji je u ovom procesu neophodan i poduzetništvo žena područja su koja u Republici Hrvatskoj posljednjih godina rastu, no je li nužno jače uključivanje žena u domenu IT sektora i digitalizaciju poslovanja i na koje načine? Koje prakse i politike razlikuju stanje u Republici Hrvatskoj od onoga na europskoj sceni, koje su aktivnosti podrške nužne od strane različitih organizacija? Čulig će zajedno s ostalim sudionicama na panelu pokušati iz vlastite perspektive pružiti dublji uvid.

Više o Maji Čulig saznajte ovdje.