Globalno znanje

Više od 50 domaćih i internacionalnih predavača do sada je svoja znanja podijelilo s više od 3.000 posjetitelja.
icon1

Više od 50 domaćih i internacionalnih predavača do sada je svoja znanja podijelilo s više od 3.000 posjetitelja.

    Organizator

    Ekskluzivni edukacijski partner