Save the date

14/03/2017
CINESTAR ZAGREB/BRANIMIR CENTAR
Digital Takeover je inovativna edukacijska platforma 24sata i centralna točka za digitalnu komunikaciju koja okuplja donositelje odluka i digitalne eksperte u regiji.

Misija Digital Takeover konferencije je transformacija hrvatske digitalne scene s fokusom na povećanje ukupnog postotka ulaganja u digital.

Raspored

Poslušajte globalne digitalne trendove i inovacije.
Podijelite ideje s preko 500 najutjecajnijih decision makera s našeg tržišta.